VBAC รามอินทรา ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึงของนักศึกษา ที่นักศึกษาอยู่แล้วมีความสุข ได้เจอกับมิตรภาพที่ดีและมีน้ำใจต่อกัน อยู่กันแบบพี่น้อง
VBAC รามอินทรา บ้านนี้สอนให้รู้ถึงการช่วยเหลือ แบ่งปัน การมีน้ำใจต่อเพื่อนๆและต่อส่วนรวม เพื่อให้ตัวนักศึกษาเองมีคุณภาพพร้อมจะออกไปเผชิญกับโลกภายนอก
โอโซน เป็นอีกมุมหนึงที่มีบรรยายกาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย และพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น WIFI ที่แรงระดับ 4G