VBAC-RAMINDRA  

 
usest
 
   

VBAC FAN PAGE  


ZFacebook - Free Version
   

VBAC Link  

   

VBAC COUNTER  

   

เนื้อหา

สมัครเรียน

รายละเอียด

:: การสมัครเรียน ::
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 
 

ระดับ คุณสมบัติ
หลักฐานในการสมัคร

- ประกาศนียบัตรวิชาชี (ปวช.)    จบ ม.3 หรือเทียบเท่า


   - สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.หรือใบรับรอง)  

   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน  
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก เสื้อคอปกสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)    จบ ปวช./ม.6หรือเทียบเท่า


   - สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบ รบ.หรือใบรับรอง)  
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
   - สำเนาทะเบียนบ้าน  
   - รูปถ่าย 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก เสื้อคอปกสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  ผู้สมัครสามารถสมัครด้วยตนเองหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่:

personnel 

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC)
5 ซอยรามอินทรา 39 แยก 5 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ 0-2521-8222-7
โทรสาร 0-2521-8232 
(ในวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00 - 17:00 น.)