สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก


ต่อยอดความฝัน กับหลักสูตรที่มีผู้สนใจเรียนมาก โดยการเรียนรู้ แบบก้าวกระโดด ด้าน Digital การออกแบบ สื่อออนไลน์ อนิเมชั่น ดิจิตอลอาร์ต ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ต่างๆ โดยมุ่งเน้น ฝึกปฏิบัติ ให้ครบทุกเทคนิควิธี เน้นการทำงาน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง ผ่านห้อง Studio และการออกกอง แบบมืออาชีพ โดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และสามารถ สร้างรายได้ ระหว่างเรียน เพื่อประสบการณ์ และ Reference ในการต่อยอดการทำงานในอนาคต