ร่วมงานกับทางวิทยาลัย


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารงานและบุคลากร
เวลา 09.00 – 17.30 น.
(จันทร์ – อาทิตย์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์


ดาวโหลดไฟล์ สมัครงานได้ ที่นี่
ส่งไฟล์สมัครงาน มาที่ E-mail : vbac.jobs@gmail.com
หรือ ติดต่อ พี่พัช
062-1536453 062-1536453


ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รายละเอียดของงาน
1 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้
2 อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและดิจิทัลกราฟิก 2 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้
3 อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว 1 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้
4 เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่/งานพัสดุ 1 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) หรือ วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 4. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 5. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 6. รักการแสวงหาความรู้
5 อาจารย์สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้ 8.มีความรู้และเชี่ยวชาญด้าน Java และ Php เป็นหลัก
6 อาจารย์หมวดวิชาสาขาภาษาและศูนย์ภาษาต่างประเทศ 1 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้
7 อาจารย์สาขาวิชาโลจีสติกส์และซับพลายเชน 1 คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (คณะครุศาสตร์/คณะศึกษาศาสตร์/สาขาที่เกี่ยวข้อง) 2. มีใบประกอบวิชาชีพครู 3. มีความรู้ความชำนาญเฉพาะเรื่อง 4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต 5. รักเด็ก มีจิตใจโอบอ้อมอารี 6. ศรัทธาต่อวิชาชีพครู 7. รักการแสวงหาความรู้
8 ครูอนุบาล 1 -เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป -วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา -หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ -บุคลิกภาพดี นุ่มนวล ยิ้มแย้ม จิตใจอ่อนโยน และรักเด็ก -มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้