ร่วมงานกับทางวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารงานและบุคลากร
เวลา 09.00 – 17.30 น.
(จันทร์ – อาทิตย์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์


ดาวโหลดไฟล์ สมัครงานได้ ที่นี่
ส่งไฟล์สมัครงาน มาที่ E-mail : vbac.jobs@gmail.com
หรือ ติดต่อ พี่พัช
062-1536453 062-1536453


ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน จำนวนที่รับสมัคร (อัตรา) รายละเอียดของงาน
1 อาจารย์สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 1 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 3. มีความรู้และทักษะในการสอนอย่างดี 4. สะดวกรับบุุคคลจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ 5. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สมัคร สัมภาษณ์ และสามารถเริ่มงานได้ทันที สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสังคม - บรรจุ - สวัสดิการเครื่องแต่งกาย
2 อาจารย์สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน 3. มีความรู้และทักษะในการสอนอย่างดี 4. สะดวกรับบุุคคลจบใหม่ ยังไม่มีประสบการณ์ 5. ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. สมัคร สัมภาษณ์ และสามารถเริ่มงานได้ทันที สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม - ประกันอุบัติเหตุ/ประกันสังคม - บรรจุ - สวัสดิการเครื่องแต่งกาย