สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


สายไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ) กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกอย่างมาก ดังนั้นการเรียนในสาขาไอที (Information Technology) จึงตอบโจทย์การทำงาน ด้วยการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด (Coding) การพัฒนาโปรแกรมด้านคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในส่วน Network Software และ Hardware โดยอาชีพที่เราจะสามารถทำได้หลังจากเรียนจบคือสายงานด้านไอทีแทบทุกอย่าง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เจ้าหน้าที่เทคนิค หรืองานผู้เชี่ยวชาญระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แถม การเรียนจบ ปวช. ปวส.ไอที ยังสามารถต่อยอดการเข้าสู่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) ในระดับปริญญาตรี ได้สบายๆ หลังจากเรียนจบสาขานี้ อาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือ วิศวกรคอมพิวเตอร์ วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ นักออกแบบซอฟต์แวร์ต่างๆ รวมไปถึงสายงานด้านออกแบบระบบและงานไอทีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท