ช่องทางการชำระเงิน

ข้อมูลในการโอนเงิน (ต้องนำส่งหลักฐานทุกครั้งที่โอน)

ชื่อ ธนาคาร : ทหารไทยธนชาติ (TTB)
สาขา : รามอินทรา กม.4
เลขที่บัญชี : 136-2-06975-7 (ออมทรัพย์)
*** เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น
ชื่อบัญชี : วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา

การนำส่งหลักฐานเพื่อออกใบเสร็จ มี 4 วิธี

1. ส่งที่ห้องการเงินโดยตรง
2. ส่งแฟกซ์ มาที่ 0-2521-8232 ระบุชื่อ-สกุล นร. และเบอร์โทรผู้ปกครอง
3. ส่งไลน์ให้ที่ปรึกษา พร้อมระบุชื่อ นร. (สลิปต้องเห็นข้อมูลชัดเจน)
4. ส่งหลักฐานการโอน ผ่านช่องทาง E-Mail ให้การเงิน (สลิปต้องเห็นข้อมูลชัดเจน)
   pattareeras.p@gmail.com หรือ patcharajarin.p@gmail.com

*** กรุณาตรวจสอบยอดค้างชำระ ได้ที่ 0-2521-8222-7 ต่อ 123 , 222
*** กรุณาตรวจสอบผลการโอนเงินและรับใบเสร็จจากการเงินทันที