ติดต่อเยี่ยมชมและเช่าสถานที่วิทยาลัย


สำหรับบุคคลทั่วไปติดต่อเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
ติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากร
เวลา 09.00 – 17.30 น.
(จันทร์ – อาทิตย์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันเสาร์


ติดต่อนัดวันเข้าชมได้ที่
พี่พัช 062-1536453 062-1536453รายละเอียดสถานที่

ห้องประชุม VBAC Diamond Hall (350 ที่นั่ง)

กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ชั่วโมงละ 2,000 บาท
ค่ามัดจำ 10,000 บาท
เครื่องเสียง 3,000 บาท
ไฟ 2,000บาท

กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น.
เครื่องเสียง 3,000 บาท
ไฟ 2,000บาท

ระบบไฟ , ระบบเครื่องเสียง , โปรเจคเตอร์​ 3 ตัว , แอร์​ 12 ตัว

CAREER HUB (50 ที่นั่ง)

กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น.
ชั่วโมงละ 1,500 บาท
ค่ามัดจำ 5,000บาท

ระบบไฟ , ระบบเครื่องเสียง , โปรเจคเตอร์​ 1 ตัว , แอร์​ 2 ตัว

ห้อง Meeting room Library Cafe' (12 ที่นั่ง)


กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น.
ชั่วโมงละ 800 บาท
ค่ามัดจำ 3,000บาท

ห้องเรียน (45 ที่นั่ง)


กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ชั่วโมงละ 600 บาท
ค่ามัดจำ 2,000บาท

ห้องปฏิบัติการ (45 ที่นั่ง)


กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ชั่วโมงละ 1,000 บาท (จำนวน 20 คน)
ชั่วโมงละ 2,000 บาท (จำนวน 40 คน)
ค่ามัดจำ 5,000บาท

สนามกีฬาวิทยาลัย ฯ และ โอโซน


กลางวัน เวลา 08.00-18.00 น.
กลางคืน เวลา 16.00-24.00 น.
ค่าเช่าสถานที่ 5,000 บาท
ค่ามัดจำ 5,000บาท

เช่าที่จอดรถ


เต็มวัน 3,000 บาท
ครึ่งวัน 2,000 บาท

เช่าพื้นที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม


เริ่มต้นเดือนละ 8,000 บาท (รวมค่าน้ำค่าไฟ)