สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

"การตลาด คือ หัวใจของธุรกิจ" ด้วยความหลากหลายของพฤติกรรมผู้ซื้อยุคนี้ สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เรื่องการตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นผู้ที่เรียนสาขาการตลาด จะได้เรียนรู้ กลยุทธ์การสร้างยอดขาย พร้อมสู่การทำธุรกิจ และด้วยโลกดิจิทัลในปัจจุบัน จึงต้องเรียนรู้ เทคนิคในการทำตลาดออนไลน์ รู้แนวคิดในการทำตลาดและการวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอน สามารถนำไปสู่นักขายออนไลน์มือใหม่ เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ฝึกปฎิบัติตามได้เป็นขั้นเป็นตอน ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เช่น การเปิดเพจ การสร้างยอดไลค์ เทคนิกการปิดการขายอย่างมืออาชีพ การทำวีดีโอแบบง่ายๆ เพื่อสร้าง engagement หรือการเข้าถึงในเพจ ได้มากขึ้น สื่อ media ต่างๆ เพื่อประสิทธิภาพการโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพ ในยุกต์ Digital Marketing เทคนิคการสร้างเว็บไซด์ อย่างง่ายๆ ด้วยตัวเอง เป็นต้น