แผนที่การเดินทาง

การเดินทาง
รถปรับอากาศ : ปอ.26 ปอ.554 ปอ.150
รถเมล์สาย : 26 95 95ก 150
รถตู้ :
จตุจักร-มีนบุรี , ปากเกร็ด-มีนบุรี
งามวงศ์วาน-มีนบุรี , สะพานใหม่-มีนบุรี
ฟิวเจอร์-เมเจอร์รังสิต-มีนบุรี
ฟิวเจอร์-เมเจอร์รัชโยธิน-บางกะปิ
อนาคต : รถไฟฟ้า BTS (สายชมพู)

ข้อมูลผู้ติดต่อ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและแผนงาน
ชื่อ-นามสกุล นางรมิดา ไชยรัตน์ (รองฯเล็ก)
เบอร์ติดต่อ 086-6341036 , 02-521-8222-7 ต่อ 105

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ
ชื่อ-นามสกุล นางทิพย์วรรณ เปียสุวรรณ (รองฯทิพย์)
เบอร์ติดต่อ 089-6005294 , 02-521-8222-7 ต่อ 123

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล นางสาวพีรดา เสวกมหารี (รองฯพัช)
เบอร์ติดต่อ 062-1536453 , 02-521-8222-7 ต่อ 134

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรภาครัฐและเอกชน
ชื่อ-นามสกุล นางสาวจริยาพัชร์ พัฒนวินิจ (รองฯแอน)
เบอร์ติดต่อ 065-4536615 , 02-521-8222-7 ต่อ 212

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและชุมชนสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล รตอ.วีรภัทร สีเข้ม
เบอร์ติดต่อ 099-9719565 , 02-521-8222-7 ต่อ 130

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล นางจุฑามาศ ทรัพย์ทอง
เบอร์ติดต่อ 092-0271017 , 02-521-8222-7 ต่อ 212

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารองค์กรภาครัฐและเอกชน
ชื่อ-นามสกุล นางจิราพร ภัทรมุข
เบอร์ติดต่อ - , 02-521-8222-7 ต่อ 222