สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ


มุ่งเน้นการเปิดไอเดียใหม่ๆ ในยุคนี้ที่ Application กำลังมาแรง โดยการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนา ระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ล้ำหน้า โดย ใช้องค์ความรู้ ที่ เน้นการออกแบบ ระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก ทั้งสวนอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และชุดคำสั่งซอฟต์แวร์ ได้ลงมือสร้างไอเดียใหม่ๆ กับการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผล ผ่านเว็บไซต์ หรือระบบบริหารจัดการ ที่ทันสมัย ทั้งนี้ เป็นการเรียนรู้ สร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆสู่การทำงานจริง กลับ องค์กรชั้นนำ ทั่วประเทศ