สาขาวิชาการตลาด

สาขาวิชาการตลาด

สาขาการตลาดพัฒนาแนวคิดด้านการตลาดดิจิตอล เรียนรู้หน้าที่ทางการตลาด สภาพแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด และการบริหารการตลาดอย่างมีจรรยาบรรณ และส่งเสริมนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการเปิดร้านค้าออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ การจดโดเมนเนม และทะเบียนพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ การสร้างบัญชีอีเมลและบัญชีธนาคารทางออนไลน์ การใช้ประโยชน์จากสังคมออนไลน์ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจออนไลน์