สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย


  สัญลักษณ์เป็นรูปโล่ หรือ COAT OF ARMS เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเกียรติประวัติอันยาวนานและยั่งยืนของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) 

    โล่สีแดง : เป็นสีแห่งความเป็นศิริมงคลส่งผลถึงความสุข ความอบอุ่น มีชื่อเสียงเกียรติยศอันโดดเด่น และเปี่ยมด้วยพละกำลัง

    สัญลักษณ์ดาวสีเหลือง 5 ดวง บนหนังสือสีเขียว : ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างน่าเชื่อถือ และอุดมด้วยเกียรติยศ หนังสือสีเขียวแสดงถึงความเจริญงอกงาม

    สัญลักษณ์VBAC สีเหลืองในโล่ : ความมั่นคงของวิทยาลัยอย่างน่าเชื่อถือ และอุดมด้วยเกียรติยศชื่อเสียง

    สัญลักษณ์ลูกกุญแจ 2 ดอกไขว้กัน ใต้คำว่า VBAC : การมุ่งสู่วิทยาการใหม่ๆ เป็นกุญแจไขไปสู่ความสำเร็จของชีวิตอย่างน่ายกย่อง

    สัญลักษณ์ช่อชัยพฤกษ์ที่โอบล้อมโล่ทั้ง 2 ด้าน : ความสำเร็จอันสูงสุดเป็นเกียรติยศอันทรงเกียรติยิ่งของวิทยาลัย

    สัญลักษณ์โบสีแดงภายในมีชื่อเสียงวิทยาลัย VIBOON RAM-INDRA BUSINESS ADMINISTRATION TECHNOLOGICAL COLLEGE : การดำรงอยู่ของสถาบันด้วยความมั่นคงตลอดไป

    สัญลักษณ์ของวิทยาลัยที่ปรากฏอยู่บนอาคารเรียนชั้นสูงสุดบนขอบกระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาว และบนขอบกระเป๋าเสื้อสูทของนักศึกษา รวมทั้งบนปกสมุด และเอกสารของวิทยาลัย

    สัญลักษณ์ของวิทยาลัยเป็นจุดรวมแห่งเกียรติยศ ชื่อเสียง ความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ ความมั่นคง เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง