ปฏิทินการศึกษา

 • 2 ก.ค.
  เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2562
 • 3-5 ก.ค.
  ค่ายลูกเสือสัมพันธ์
 • 12 ก.ค.
  แห่เทียนจำนำพรรษา
 • 8-12 ก.ค.
  สอบปฏิบัติกลางภาค

HILIGHTS

VBAC NEWS

ดูทั้งหมด

แล้วพบกับเร็วๆนี้ @The Voice Vbac 2019Your Opportunity is Here

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา (VBAC) วิทยาลัยชั้นนำของคนรุ่นใหม่ มุ่งเน้นนวัตกรรมการเรียน
การสอนที่ทันสมัย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงทุกสาขาเรียนสนุก รู้จริง ประสบการณ์จริง
โดยผู้เชี่ยวชาญ