แบบฟอร์มสมัครงาน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา VBAC

ข้อมูลนักศึกษา


ไม่มี มี (ให้ระบุช่อง อื่นๆ)

ไม่มี มี (ให้ระบุช่อง อื่นๆ)

ไม่มี มี (ให้ระบุช่อง อื่นๆ)

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้


รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานกีฬา

งานฝีมือ หัตถกรรม

การทำอาหาร

วาดภาพ
ร้องเพลง
เล่นดนตรี
เขียนนิยาย/บทความ
งานฝีมือ หัตถกรรม
งานฝีมือ หัตถกรรม
นางแบบ/นายแบบ
เต้น Cover Dance
การสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การตัดต่อภาพโมชั่นกราฟิก/Photoshop/ตัดต่อวีดีโอ
การพูด-พิธีกร
การทำอาหาร

1,000 - 2,000 บาท
2,000 - 3,000 บาท
4,000 - 5,000 บาท
5,000 บาท ขึ้นไป

ต่ำกว่า 2.00
2.00 - 2.50
2.50 - 3.00
3.00 - 3.50
3.50 - 4.00

ได้
ไม่ได้